รีบเลย ความหมาย 4 สถานะเช็กสิทธิ์ ม33เรารักกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อง บอกว่า จากสถาณการรอบ 2 ที่ผ่านมา ต้องบอกว่า หลายคน ได้นรับผลกระ ทบ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือครอบครัว บางคน ไม่ไหวต่อ ค่าใช้จ่ายถึงขน าดกลับบ้านเกิดไปตั้งหลักก่อน

ทั้งนี้ บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง แต่ตรงนั้น ก็กำลังจะผ่านผ้นไป ขอให้มีความเชื่อทุกสิ่งไม่ใช้เรื่องยาก เราจะทำ ตาม สัญญา ขอเว ลาอีกไม่นานหลาสยคนยังคงจำได้

ทั้วงนี้ การช่ว ยเหลือของทางรัฐบาล ได้มีการออกมาตรการช่ว ยเหลือมาหลา ยมาตรการ แล้ว เพื่อที่ช่ว ยเหลือประชาชน ซึ่งโครการล่าสุดที่เพิ่งเรียบร้อยไปนั้นคือ เรารั กกัน ม.33 ที่ ช่ว ยเหลือพนักงาน ประจำ และชั่วคราว ของ บริษัทต่างๆนั้นเอง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่า นมา ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพ สต์ข้อความระบุว่า ชวนเช็กสิทธิ์ ม33เรารักกัน ขึ้นแบบนี้ทำยังไง เราหาคำตอบมาให้แล้ว

1.ไม่สามารถใช้สิท ธิ ม33เรารักกัน ได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี นาคม 2564 หากขึ้นแบบนี้ แปลว่าได้รับสิทธิแล้วรอรับเงินวันที่ 22 มีนาคม ได้เลย

2.ดำเนินการไม่สำเร็จ ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโป รดตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับหน่วยงานรั ฐผู้ออกบัตรก่อนทบทวนสิทธิ หากขึ้นแบบนี้ ให้โทรถามทางธนาค ารกรุงไทย โทร 02-111-1122 เพื่อให้ธนาคารเช็กสิทธิให้เพราะตอนนี้ทางเ ว็บอาจจะมีปัญหาธนาคารต้องกดทบทวนสิทธิใหม่ แนะนนำว่าถาามทางธนาคารก่อน

3.ดำเนินการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หากขึ้นแบบนี้ ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจจะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก รออีกสักพักแล้วลองเข้ามาใหม่

4.ท่านไม่ได้รับสิท ธิ ม33เรารักกัน เนื่องากท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ได้รับสิทธิ เราชนะ หากขึ้นแบบนี้ เป็นเพราะเราลงท ะเบียนและใช้สิทธิโครงการเราชน ะไปแล้ว หรือ เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเลยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ‘เรารักกัน’ ได้

ในส่วนของกำหน ดการณ์มีดังนี้

ขอบคุณที่มาจ าก เพจเฟซบุ๊ก สำนักประช าสัมพันธ์เขต