ร้านค้ามีเฮ คนละครึ่งเฟส 2 คลังเพิ่มปุ่มในแอพ เป๋าตัง ให้เฟสแรกกดรับเงิน 500 บาท

สำหรับโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญ และเดินหน้าต่อเนื่อง โดยล่ าสุด โครงการ คนละครึ่งเฟส 2 คลังเตรียมเพิ่มปุ่มในแอปฯ เป๋าตังให้ร้านค้าที่มีสิทธิ์ในเฟส 1  สามารถกดรับเงินทันที 500 บาท โดยจะสามารถใช้ต่อได้จนถึง 31 มี.ค. 64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้ในโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ให้กับผู้ใช้สิทธิ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเดิม 10 ล้านคน จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 64 เมื่อรวมกับเงินตามสิทธิเดิมที่ได้ 3,000 บาท จะเท่ากับมีวงเงินรวม 3,500 บาท ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
ส่วนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64

 

สำหรับคนละครึ่งเฟส 2 นั้น จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ผู้ที่มีสิทธิเดิมในกลุ่มแรกได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต่อ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ชิงสิทธิเดิมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 06:00-23:00 น.

โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ซึ่งเป็นไปตามหลักการจำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน