ลงทะเบียนด่วน เป็นหนี้บัตรไม่ต้องหนี ช่วยเหลือคนเป็นหนี้ อ่านเลย

ถึงเวลาที่คนไทยจะชนะหนี้เสียไปด้วยกัน กับคลินิกแก้หนี้ by Sam ที่จะรวมหนี้เสียของทุกบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อของคุณทุกใบ ให้จ่ายที่เดียว ทั้งยังผ่อนเบาๆหมื่นละ 120 บาทต่อเดือนอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าประชาชนคนใดจะเป็นหนี้บัตรไม่ต้องหนีอีกต่อไป คลินิกแก้หนี้ by Sam ช่วยคุณได้ดอกเบี้ยต่ำ 5% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อ่านรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้

  • อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
  • เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร…หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

  • เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
  • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท *ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)
หมายเหตุ : สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking / สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4

สถาบันการเงินที่เข้าร่วม

How to สมัครเข้าโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” อย่างไรให้รู้ผลเร็ว?

แนะนำ 3 ขั้นตอน

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
  3. รอติดต่อกลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3h0mNYu