ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ เริ่มจองคิว 18 ต.ค.นี้ รับ 10,000

ตั้งแต่มีโร ค ระบา ด โ ค วิ ด 19 ทำให้หลายอาชีพทำงานลำบากมากขึ้น ภาครัฐได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อให้เข้าถึงและช่วยเหลือได้ครบทุกอาชีพ

สำหรับความคืบหน้า โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น

– ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ 12,918 คน

– ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3,776 คน รวม 16,694 คน

โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน 10,000 บาท ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

 

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพระยะเวลา 1 เดือน 5,000 บาท ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

 

วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวย า

กรมการขนส่งทางบก จะเปิดให้มีการลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี จากฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่า ที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า/สหกรณ์แท็กซี่ เป็นผู้รับรอง เป็นต้น

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย. 2564 ณ กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

– บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

จ่ายเงินผ่านบัญชี พร้อมเพย์

– รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

– รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.-5 พ.ย. 2564