ลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ รายละเอียดตามนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใที่ หฃคนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจแล้ติดตาม ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า ในส่วนของสถานการณ์รอบทที่ผ่ารมาหลายๆคนต่างได้รัขบผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆกันทั่วหน้า ซึ่งสำหรับวินาทีนี้นั้น ต้องยอมรับว่า มาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลนั้นถือว่า ช่วยได้หลายอย่างเลยทีเดียว ในช่วงเวลานี้

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เผยว่าขณะนี้ได้มีการหารือถึงเงื่อนและหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้ว โดยได้กำชับว่าเกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดกรองจะต้องชัดเจน กระชับ

สะดวก และประชาชนต้องเข้าใจ ไม่ต้องตีความเพิ่มเติม โดยเฉพาะเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาใช้ในการคัดกรอง ซึ่งจะต้องกำหนดชัดเจน

และเข้าใจง่าย เช่น ลูก ต้องกำหนดชัดว่าอายุเท่าไหร่ กี่คน และรายได้เท่าไหร่ รวมทั้งสามีภรรยา เมื่อรายได้ 2 คนรวมกันเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเปิดลงทะเบียน คาดว่าภายในเดือน ต.ค.นี้

จะมีความชัดเจน จากนั้นจะนำไปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อความไม่ซ้ำซ้อน

 

นายสันติ เผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13.65 ล้านคน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนจำนวนมาก และจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น หรือตกงานมากขึ้น การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้

คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ว่าจำนวนลดลงหรือเพิ่มขึ้น ก็มีเงินเพียงพอ

และสามารถให้ความช่วยเหลือได้เต็มที่ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ถือบัตร ดังนั้นใครที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีสิทธิได้รับสวัสดิการส่วนนี้ทุกคน ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรฯ อยู่แล้ว ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่ด้วยเช่นกัน เพื่อทบทวนตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด

 

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เตรียมมาตรการดูแลกลุ่มตกงาน และกลับภูมิลำเนาให้มีงานทำ โดยเฉพาะการเกษตรกรรม เพื่อดำรงเลี้ยงชีพได้