ลงรับบอลโลก สรุปราคาทองคำ 24 พ.ย. 65

สำหรับปัจจัยหลายอย่างในช่วงบอลโลก ทำให้หลาย ๆคนต่างชักหน้าไม่ถึงหลังซึ่งต้องบอกว่า เงินเดือนจะอยู่กับเราถึงวันที่ 15 ส่วนเยอรมันกับอาเจติน่าทำให้เรากินมาม่าถึงสินเดือน

ราคาทองค-ำวันที่ 24 พฤษภาจคม 2565สำหรับราคาทองคำในประเทศไทยได้มีการปรับราคาทั้งหมด 3 รอบ ซึ่งในส่วนของราคาทคาทองคำโลกก่อนปิดตลาดทองคำในไทยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1757.00 ดอลล่าต่อออนซ์

ซึ่งจากประกาศราคาของสมาคมคส้าทองแห่งประเทศไทยวันที่ 24 พฤษภาจคม 2565 มีดังต่อไปนี้ เวลา 09.28 ราคาทองคำเปิดตลดาปรับราคาลง 50 บ. เวลา 12.46 ราคาทองคำปรับราคาขึ้น 50 บาท ำเวลา 17.57 น. ปรับราคาลงมา 50 บ. ส่งผลให้ราคาทองคำวันนี้

สรุปราคาทองคำ 96.5% วันที่ 24 พฤษภาจคม 2565

 

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 29,700.00 บ.

ขายออกบาทละ 29,800.00 ยบ.

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 29,167.84 บ.

ขายออกบาทละ 30,300.00 บ.