ลุ้น ครม.ไฟเขียว แจกเพิ่มคนละ 1,500

สำหรับมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกระะตุ้นเศรษกิจไปในตัว ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ผ่านระบบ Video Conferenceและเลื่อนการประชุมจากวันอังคารที่ 25 ม.ค.เนื่องจากนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นทางการ

ระหว่างวันที่ 25 – 26 ม.ค.ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีช อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมซาอุดีอาระเบีย

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ คาดว่าจะมีการหารือถึงวาระสำคัญคือ กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอแพ็คเกจลดค่าครองชีพประชาชน แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ที่จะใช้เงิน 4.35 หมื่นล้านบาท โดยจะได้คนละ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในโครงการเพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 14 ก.พ และเริ่มใช้ในวันที่ 21 ก.พ.

นอกจากนี้ ยังจะมีการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่กระจาย CV19 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ ตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวม 2 ฉบับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2565

ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2565 ว่าด้วยของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจิตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ