ล่าสุด แม่จ่อเรียก 200 ล้าน

จากกรณีทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือ ทนายเดชา โพสต์เฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ เวลา 09.51 น. ข้อความระบุ

เรียนสื่อมวลชน ผมและคุณแม่แตงโมได้ตกลงกัน เกี่ยวกับคดีแตงโม โดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ เนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกัน แต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ล่าสุด มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไล ยอมรับว่า นางภนิดา ศิระยุทธโยธินโดยการทำงานจะมีการแบ่งงานกัน มีทีมทนายความ ที่มีใบอนุญาตทำงานร่วมกันประมาณ 10 คน และมีทีมที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านก ฎห มาย มีอดีตอัยการอาวุโส อดีตผู้พิพา กษาศ าลสูงมาช่วยเขียนร่างคำฟ้องดำเนินคด ี ตามกฎห มายอาญาม าตรา 289 วงเล็บ 7 ต่อไป

โดยทำเป็น 2 ชุดคือคดีอาญา และคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งหลักฐา นบางส่วนที่ได้มายังได้มาไม่ครบถ้วน ห ลักฐา นบางส่วน สามารถยื่นเพิ่มเติมไปในชั้นอัยการได้เลย ซึ่งเป็นอีกคด ี หนึ่งที่จะดำเนินการคล้ายๆ กับกรณีของ แพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ ที่บิดาดำเนินคด ีฟ้ องร้ องเอง

ทั้งนี้แม้ ทนายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย จะเป็นที่ปรึกษาของพรรคแต่จะร่วมทำคด ีนี้หรือไม่ก็ยังต้องปรึกษากับแม่ของแตงโมอีกที ยืนยันความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยจะมอบให้ทนายของพรรคและทีมทน ายอัจฉริยะร่วมทำคด ีเป็นหลัก