วันโอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 เข้าบัญชี 5000

ในส่วนของสถานการณ์ช่วงนี้นั้นถือได้ว่า หลายๆดคน ต่าประสบปัญหากันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็ภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ บากบริษัทบางกิจการ ถึงขนาดหยุดช่วคราวหรือปิดตัวลงกระทันหัน ทำให้หลายยคนต่างประสบปัญหา ในสถาณการณ์ของ Cv-19 กันทั่วหน้า ซึ่งหลายๆคนได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย่วนตัว และค่าใช้จ่ายในครอบครัวกันเยอะ

ในสวนของตรงนี้ ฝ้าหลังฝนนนั้นย้อมสดใสเสมอ ซึ่งสำหรับการ ออกมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ต่างๆนั้น วินาทีนี้ ต้องบอกว่า ช่วยเหลือ ได้หลายคนไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเราใช้สติ อย่าประมารถ ทางออกย่อมมีเสมอ เราจะก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ล่าสุด จากกรณี ประกันสังคม โอนเงินเยียวย าให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล

 

พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวย าประกันสังคม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 40 ดังนี้

วันที่ 24 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10-16)

วันที่ 25 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17-34)

 

วันที่ 26 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35-89)

วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40