พื่นที่ 10 จังหวัด CV-19 สูงสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตจาม ต้องบอกว่า ดูแลตัวเองกันให้ดีด้วย ล่าสุด อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานก ารณ์ CV-19 วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โCV-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้รับCV-19สูงสุด

สถานการณ์ CV-19 ทั่วโลก

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ รับ เ ชื้ อ รวม 200,259,203 ราย

อาการรุนแรง 92,414 ราย

รักษาหายแล้ว 180,530,347 ราย

 

เ สี ย 4,258,679 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ สูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 36,049,015 ราย

2. อินเดีย จำนวน 31,767,965 ราย

3. บราซิล จำนวน 19,986,073 ราย

4. รัสเซีย จำนวน 6,334,195 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,178,632 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 41 จำนวน 672,385 ราย