วิธีการสมัคร บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD รับเงิน 30,000 ง่ายๆ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน วันนี้เรามีข้อมูลของบัตรกดเงินสดยามฉุกเฉินของธนาคารออมสิน ที่มีชื่อว่า PEOPLE CARD ที่ทางธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่มีบัตรกดเงินสด จะได้รับเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท และสูงสุดคนละ 1,500,000 บาท กันเลยทีเดียว สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ลองดูกันเลยค่ะ

หลังจากที่ในช่วงนี้เศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่ค่อยดี ส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการ และ อาชีพอิสระ ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินอย่างมากมาย ทำให้มีธนาคารหลายแห่งเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ และอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆ

จุดเด่นของบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD 

 1. มอบวงเงินให้สูงถึง 30,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 2. คิดอัตราดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน ที่ใช้จ่ายจริง

วิธีใช้เงิน ในบัตรกด เงินสด

 1. สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ ได้รับ อนุมัติ วงเงิน และ นำส่ง สินเชื่ อ บัตรกด เงินสด People Card ร่วมกับ รหัสผ่าน โดยทาง ธนาคาร ออมสิน จะส่งให้ เพื่อที่จะถอน เงินสด เครื่อง ATM ได้ 24 ชม. โดยการเลือก รายการถอนเงิน ประเภท“บัตรเครดิต”
 2. มอบวงเงินให้ สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ ที่มีต่อเดือน และยังฟรี ค่าธรรมเนียม
 3. วงเงิน ขั้นต่ำ ที่ได้รับ 30,000 บาท สูงสุด ที่ ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

 1. ไม่มีค่าธรร มเนียม แรกเข้า
 2. ไม่มีค่าธรรมเนี ยม รายปี ตลอดชีพ
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียม การเบิ ก ถอน เงินสดล่วงหน้า
 4. คิดอั ตรา ดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม ตามยอดที่ใช้จริง

รา ยละเอียด การสมัคร บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 1. มี อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. มี รายได้ ประจำ
 3. อายุ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 4. ประกอบอิสระ
 5. หากเป็น เจ้าของ กิจการ อายุต้อง ไม่เกิน 65 ปี
 6. สัญชาติไทย

อายุงา น

 1. ผู้ที่มี รา ยได้ ประจำ จะต้องมี อายุการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 2. ผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ และ เจ้าของ กิจการ ต้อง ดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี ขึ้นไป

เอกสา ร การสมัคร บัตรกด เงินสด PEOPLE CARD

 1. ผู้ที่มี รา ยได้ ประจำ
 2. เ อกสาร สำเนา บัตร ประชาชน / สำเนา บัตร ข้าราชการ พร้อมกับ สำเนา ทะ เบียน บ้าน
 3. ต้นฉบั บ หรือ สำเนา สลิป เงิน เดือน หรือ สำเนา หนังสือ รับรอง เงินเดือน
 4. Statement หรื อ สำเนา บัญชี เงินเดือน 3 เดือน ล่าสุด พร้อมหน้า สมุดบัญชีธนาคาร
 5. ชื่อ และ เล ขที่ บัญชี

เอกส ารสำหรับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ และ เจ้าของกิจการ

 1. เอกสา ร สำเนา บัตร ประชาชน
 2. เอกสาร แส ดงการ ดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี ขึ้นไป
 3. ต้นฉบับ หรือ สำเ นา เอกสาร แสดง รายได้ 6 เดือน ล่าสุด หรือ เอกสาร อื่นๆ
 4. Statement หรือ สำเนา บั ญชี ธนาคาร ผู้สมัคร 6 เดือน ล่าสุด
 5. ส มุด บัญชี ระบุ ชื่อ และ เลขที่ บัญชี

สามารถสมั ครขอ สินเชื่อ บัตรกด เงินสด PEOPLE CARD ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ