วิธีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับัตรวีไอพีบัตรนี้ถือได้ว่าเป็บัตรที่ ช่วยได้หลายคนจจริงๆ ซึ่งสำหรับสุถานการ ที่ผ่านมานั้นหลายๆคนต่างได้ระบผลกระทบกันแบบทั่วหน้าทั้งนี้นส่วนของมาตรการต่างต่างของทางรัฐบาลนั้นในตอนนี้ ถือได้ว่าช่วยได้เยอะจริงๆ ทั้งนี้ ล่าสุด

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง โดยความคืบหน้า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะ

กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

ทั้งนี้การลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน

ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

ประชาชนสามารถตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1. ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2.

แสดงบัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามี-ทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะ-ถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน

หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยง