วิธีลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท อย่างไรให้ผ่าน ทำตามนี้เลย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินจากโครงการ เราชนะ

ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.00 น.

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีข้อมูลในฐานระบบจากการลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน

ในส่วนของการลงทะเบียนนั้น เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่เจอปัญหาการลงทะเบียนไม่ผ่าน

วันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมข้อมูลวิธีการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลอย่างไร จึงจะมีสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนกันค่ะ

ลงทะเบียนอย่างไรจึงจะสำเร็จดังนี้

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามบัตรประชาชน ให้ถูกต้อง

2. เลขบัตร 13 หลัก ต้องถูกต้อง ไม่ต้องใส่ขีดคั่นกลางระหว่างตัวเลข

3. ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล ตรวจดูสระและคำสะกดให้ดี เช่น สระเอ หรือ สระแอ และไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

4. รหัสหลังบัตร 12 หลัก ไม่ต้องใส่ขีดคั่นระหว่างตัวเลข ซึ่ง 2 ตัวแรก คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 ตัวหลัง คือ ตัวเลข

5. สำหรับผู้มีบัตรแบบเก่า แนะนำว่า ให้รีบไปทำบัตรแบบ Smart Card เพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้อง

6. หากลงทะเบียนแล้ว หมั่นตรวจสอบ “สถานะลงทะเบียน” ผ่าน www.เราชนะ.com

7. หากยังไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที หลังจากมีข้อความแจ้งเตือน

ต้องขอย้ำว่า สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง

โดยทางกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรวจสอบ และเริ่มโอนเงินให้ครั้งแรก

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะโอนเงินเข้าทุกวันศุกร์ ถึง 26 มี.ค. 64 รับวงเงิน 7,000 บาทต่อคน (วงเงินรวมกับที่ได้รับอยู่เดิม)

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เปิดเผยช่องทางเพื่อซักถาม หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ “เราชนะ”

  1. การลงทะเบียน, การใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โทร. 02-111-1144 (24 ชม.)
  2. การใช้สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-1092345 (วันและเวลาราชการ)
  3. ร้านค้าธงฟ้าฯ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-9999 กด 3 (24 ชม.)
  4. คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ และข้อเสนอแนะโครงการฯ ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (9 คู่สาย) โทร. 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431 และ 3444 (วันและเวลาราชการ)