วิธีสมัครมาตรา 40 พร้อมรับเงินประกันสังคม 5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตาม และออกความคิดเห็นจำนวนมากทั้งนี้ต้องบอกว่า ในช่วงเวลานี้ กาทรช่วยเหลืองรัฐบาลนั้น ช่วยได้เยอะจริงๆ ล่าสุด ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา แรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์

รวมถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและคุมเข้มการ ร ะ บ า ดของ ไ ว รั ส CV-19

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาทได้นั้น

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

-เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

-ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

-เว็บไซต์ www.sso.go.th

-Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

-เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

-สายด่วนประกันสังคม 1506

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

-มีสัญชาติไทย

-อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

-เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)

-ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)

-ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

-ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)

-ผู้ พิ ก า ร ที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีดังนี้

-เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

-เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

-กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

-เลขประจำตัวประชาชน

-เลขหลังบัตรประชาชน

-คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

-วันเดือนปีเกิด

-อีเมล (ถ้ามี)

-กดตรวจสอบ

-กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

-กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้ พิ ก า ร )

-เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

-ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

-กด ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง แล้วกด ยืนยัน

-หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย