สถิติย้อนหลัง 10 ปี 16 มิถุนายน มีเลขออกซ้ำ

เลขเด็ดครั้งนี้ 16/6/65 สถิติเลขออกวันพฤหัสบดี นับถอยหลังก่อนเลขออก ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16/6/65 สถิติเลขออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี

ประจําวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 098597

เลขท้าย 2 ตัว 97

เลขหน้า 3 ตัว 085 644

เลขท้าย 3 ตัว 592 816

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 819068

เลขท้าย 2 ตัว 68

เลขหน้า 3 ตัว 591 979

เลขท้าย 3 ตัว 419 547

ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 639235

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 097 629

เลขท้าย 3 ตัว 476 522

ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 070935

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 609 817

เลขท้าย 3 ตัว 007 379

ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 713517

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขหน้า 3 ตัว 073 794

เลขท้าย 3 ตัว 414 511

ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 472270

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขหน้า 3 ตัว 283 755

เลขท้าย 3 ตัว 393 577

ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 837893

เลขท้าย 2 ตัว 93

เลขหน้า 3 ตัว 594 757

เลขท้าย 3 ตัว 110 595

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 873286

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 510 533

เลขท้าย 3 ตัว 494 682

ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 387006

เลขท้าย 2 ตัว 06

เลขหน้า 3 ตัว 135 983

เลขท้าย 3 ตัว 562 795

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 962526

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 669 949

เลขท้าย 3 ตัว 018 828

ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 061324

เลขท้าย 2 ตัว 24

เลขหน้า 3 ตัว 043 476

เลขท้าย 3 ตัว 374 699

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 197079

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 206 412

เลขท้าย 3 ตัว 127 660

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 149840

เลขท้าย 2 ตัว 40

เลขหน้า 3 ตัว 384 576

เลขท้าย 3 ตัว 046 509

ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 586117

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขหน้า 3 ตัว 340 670

เลขท้าย 3 ตัว 591 815

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 026853

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 106 947 เลขท้าย 3 ตัว 181 519

ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 292391

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 831 961

เลขท้าย 3 ตัว 477 628

ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 053630

เลขท้าย 2 ตัว 30

เลขหน้า 3 ตัว 121 218

เลขท้าย 3 ตัว 581 881

ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 273863

เลขท้าย 2 ตัว 63

เลขหน้า 3 ตัว 324 918

เลขท้าย 3 ตัว 694 941

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 229116

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 128 464

เลขท้าย 3 ตัว 375 953

ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 086069

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขหน้า 3 ตัว 513 873

เลขท้าย 3 ตัว 148 450

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 638684

เลขท้าย 2 ตัว 84

เลขหน้า 3 ตัว 334 335

เลขท้าย 3 ตัว 630 669

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 073816

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 251 804

เลขท้าย 3 ตัว 321 749

ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 930255

เลขท้าย 2 ตัว 55

เลขหน้า 3 ตัว 140 250

เลขท้าย 3 ตัว 094 638

ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 594825

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 175 918

เลขท้าย 3 ตัว 440 799

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 121507

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขหน้า 3 ตัว 761 461

เลขท้าย 3 ตัว 830 294

ประจำวันที่ 16 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 506260

เลขท้าย 2 ตัว 60

เลขหน้า 3 ตัว 101 164

เลขท้าย 3 ตัว 495 973

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 656409

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขหน้า 3 ตัว 647 784

เลขท้าย 3 ตัว 848 910

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 306902

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขหน้า 3 ตัว 242 077

เลขท้าย 3 ตัว 149 510

ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 356435

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 880 451

เลขท้าย 3 ตัว 718 329

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 687125

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 034 261

เลขท้าย 3 ตัว 390 945

ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 603458

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 272 359

เลขท้าย 3 ตัว 516 830

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 524694

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขหน้า 3 ตัว 217 188

เลขท้าย 3 ตัว 285 338