สนั่นทั้งวงการทอง ราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้ขึ้นปู๊ด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 สมาคมค้าทอง เปิดตลาดเช้า ราคาปรั บขึ้น 250 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดเมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 31,150 บาท ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 30,550 บาท ข ายออกบาทละ 30,650 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ราคาทอง

ราคาทอง

ราคาทอง

 

สรุปราคาทองคำ วันที่ 5 พ.ค.2565

ทองคำแท่ง

รับซื้อ บาทละ 30,550 บาท

ขายออก บาทละ 30,650 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 30,001.64 บาท

ข ายออก บาทละ 31,150 บาท

ซึ่งสำหรับในส่วนของปัจจุบันนทองคำถือได้ว่าเป็นอีกหน่งทางเลือกการลงทุนที่นอกจากสร้างผลกำไรแล้ว ยังเป็นการลงทุนเพื่อดเซพความเสี่ยงจากสถานการต่างๆทั่วโลกได้ดีอีกด้วย

ขอบคุณสมค.ค้าทองคำ