สมัครบัตรคนจน รอบใหม่ รับไม่อั้น

สำหรับในส่วนของตรงนี้นั้นถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่ง ในโครงการช่วยเหลือจากสถานการณ์ต่างๆในรอยทีผ่านมา โดยในเวลานี้นั้นถือได้วประเทศไไทยกำลังจะผ่านในสถานการณ์ต่างๆไป ซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้น ถือได้ว่าในช่วงนี้หลายๆคน ต่างได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายกัน ทั้งนี้ในส่วนของ มาตรการของรัฐบาลนั้นถือว่าช่วยได้เยอะเลยจริงๆ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เผยว่าขณะนี้ได้มีการหารือถึงเงื่อนและหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้ว โดยได้กำชับว่าเกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดกรองจะต้องชัดเจน กระชับ สะดวก และประชาชนต้องเข้าใจ ไม่ต้องตีความเพิ่มเติม

โดยเฉพาะเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาใช้ในการคัดกรอง ซึ่งจะต้องกำหนดชัดเจน และเข้าใจง่าย เช่น ลูก ต้องกำหนดชัดว่าอายุเท่าไหร่ กี่คน และรายได้เท่าไหร่ รวมทั้งสามีภรรยา เมื่อรายได้ 2 คนรวมกันเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเปิดลงทะเบียน คาดว่าภายในเดือน ต.ค.นี้ จะมีความชัดเจน จากนั้นจะนำไปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อความไม่ซ้ำซ้อน

นายสันติ เผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13.65 ล้านคน CV19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนจำนวนมาก และจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น หรือตกงานมากขึ้น การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากขึ้น

ซึ่งรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ว่าจำนวนลดลงหรือเพิ่มขึ้น ก็มีเงินเพียงพอ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้เต็มที่

โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ถือบัตร ดังนั้นใครที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีสิทธิได้รับสวัสดิการส่วนนี้ทุกคน ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรฯ อยู่แล้ว ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่ด้วยเช่นกัน เพื่อทบทวนตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เตรียมมาตรการดูแลกลุ่มตกงาน และกลับภูมิลำเนาให้มีงานทำ โดยเฉพาะการเกษตรกรรม เพื่อดำรงเลี้ยงชีพได้