สรุปราคาทองคำวันที่ 23 พ.ย.65

สำหรัยวันที่ 23 พฤษจิกายน 2565 ได้มีการปรับราคาทั้งหมด 4 รอบตามราคาทองคำโลก โดย Gold Spot ก่อนประกาศรราคาทองคำในประเทศไทย เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1743.50

โดยจาการประกาศราคาทองคำในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้  ครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น.  ราคาทองลง 50 บ. ครั้งที่ 2 เวลา 10.59 น.  ราคาทองคำลง 50 บ. ครั้งที่ 3 เวลา 13.57 น. ราคาทองคำกลับมาขึ้น 50 บาท และครั้งที่ 4 เวลา่ 14.40 น.. ราคาทองตคำกลับมาขึ้น 50 บาท

สรุปราคาทองคำ 96.5 % วันที่พฤษจิกายน 2565

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 29,750.00 บ.

ขายออกบาทละ 29,850.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 29,213.32 บ.

ขายออกบาทละ 30,350.00 บ.