สละเงินเดือน 3 เดือน ซื้อรถรับส่ง cv-19

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่า ในส่วนของตรงนี้ นั้น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ ดี จริงๆ เรียกได้ว่าคนของสังคมทะเพื่อิส่วนรวมโ ดยแท้ ล่าสุด ที่เทศบาลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน ได้เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะจากนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนั นตำบ ลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำ บลเขาดิน

เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลเขาดิน ใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่และผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปอยู่ศูนย์พั กคอยหรือผู้ที่จะไปอยู่ศูนย์พักรอในพื้นที่ตำบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีนายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลั ดเทศบาลตำบลเขาดิน และนายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพร รณบุรี ผู้นำชุมชน แพทย์ รพ.สต.เขาดิน ร่วมเป็นสักขีพยาน น.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบา ลเขาดิน และนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน กล่าวว่า

 

 

สาเหตุที่ต้องซื้อรถยนต์มารับส่งผู้ป่ ว ง cvd-19 เนื่องจากทางเทศบาลตำบลเขาดินมีนโยบายที่จัดตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ ในพื้นที่ตำบลเขาดิน ซึ่งผู้ป่วยโควิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาทางเทศบาลเ ขาดินได้ใช้รถของเทศบ าลรับส่ง แต่ไม่เพียงพอ ตนและกำนันตำบลเขาดินจึงมีความคิดอยากจะทำบุญสร้างกุศลจึงตัดสินใจร่วมกันบริจาคเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลเขาดิน และเงินเดือนประจำตำแหน่งกำนัน คนละ 3เดือน เพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์กระบะไว้ใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19 หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไปโรงพยาบาลส าม หรือศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ และบริการรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.เขาดิน ที่ป่วยไข้ไม่สบายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีรถ สามารถติดต่อมาที่เทศบาลได้เรายินดีบริการให้

นายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลเขาดินที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขาเวรดูแลผู้ป่วยโควิด ที่ศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ ทุกคนไม่ขอรับเบี้ยเลี้ยง โดยขอให้นำเงินที่จะมาจ่ายเบี้ยเลี้ยงนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินทั้ง 12 หมู่บ้าน

 

การสละเงินเดือนของนายพ รชัย โฆษิตเจริญกุล กำนั น ตำ บลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำบลเขาดิน นับเป็นการสละเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี หรืออาจะเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่ยอมสละเงินเดือนของตัวเองถึง 3 เดือนเพื่อนำเงินไปซื้ อรถยนต์กระบะมอบให้กับเทศบาลนำไปใช้รั บส่งผู้ป่ วย cvd 1 9 ส่งโรงพยาบาลและรั บผู้ป่ว ยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเป็นการทำประโยชน์ทางสาธารณะกุศล เพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนในยามที่กำลังยากลำบากและตกอยู่ในสถานการณ์การแพ ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังรุ นแร ง ในขณะนี้

น าย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน กล่าวว่าต้องขอบคุณทั้งนายกเทศบาลตำบลเขาดินและกำนันตำบลเขาดิน ที่สละเงินเดือน 3 เดือนและนำเงินไปซื้อรถยนต์มามอบให้กับเทศบาลเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการแพ ร่ระบา ดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสละแรงกายแรงใจช่วยกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามอยากฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ร่วมมือกันป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัดเราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน


คลิป