สสจ.สมุทรปราการ แจงแล้ว ควรงดการบริโภคน้ำแข็ง หลังพบมีแรงงานติดโควิด

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ นายแพท ย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยหลังแถลงสถานการณ์โค วิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการร์การแพร่ระบา ดของโร คติดเชื้ อไวรัสโ คโ รน่า 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ (ศบค.สป.) ว่า

มีโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 86 ราย จากทั้งหมด 156 คน เป็นแรงงานไทย 8 ราย เมียนมา 76 ราย และอินเดียอีก 2 ราย โดยในจำนวนนี้แสดงอาการ 1 ราย ไม่มีอาการ 85 ราย

โดยแรงงานที่ติ ดเชื้ อและอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิประกันสังคมแล้ว ส่วนผู้ป่วยต่างด้าวที่ไร้สิทธิ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไปกักตัวในโรงพยาบาลสนามของสมุทรปราการแล้ว

นอกจากนี้ยังเตือนประชาชนควรงดการบริโภคน้ำแข็งโดยตรง อย่างเช่นใส่กับเครื่องดื่ม หรือขนมหวาน เพราะมีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะอาศัยอยู่ในน้ำแข็งได้นานกว่าอุณหภูมิปกติ หากน้ำแข็งนั้นมีการปนเปื้อน

แต่อาหารที่ต้องแช่น้ำแข็ง แล้วก่อนรับประทานนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนก่อนนั้น ยังสามารถได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นความร้อนที่เพียงพอ เพราะความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ส่วนน้ำแข็งที่โรงงานดังกล่าวผลิต ทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งหยุดกิจการและเรียกคืนน้ำแข็งที่ส่งไปทั้งหมดแล้ว ทั้งในพื้นที่สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ส่วนสถานการณ์โ ควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 202 ราย ในพื้นที่ 196 ราย รับมารักษาจากนอกพื้นที่ 6 ราย เสี ยชีวิ ต 4 ราย