สินเชื่อกรุงศรี สมัครง่าย เพื่อทุกอาชีพ ให้ยืม 75,000-1,000,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

สร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากสำหรับโครงการสินเชื่อดี ๆ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโครงการสินเชื่อใหม่โดนใจคนยุคปัจจุบัน ที่ใช้ชีวิตไปกับความเร่งรีบ สามารถแบ่งเบาภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่แบกรับไว้ด้วยสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคล ที่ทั้งสมัครง่ายและยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียว

โดยท่านที่มีรายได้ประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครผ่าานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดทุกสาขา หรือในเว็บไซต์ www.krungsri.com ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์CV-19ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

สำหรับรายละเอียดการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษให้ลูกค้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตอบโจทย์เป็นเงินสดฉุกเฉิน และยังเป็นเงินจ่ายค่าเทอม ค่าเดินทาง หรือแม้กระทั่งรายจ่ายภายในครัวเรือนที่ย ามจำเป็นให้แก่ท่านอีกด้วย อ่านรายละเอียดสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังนี้

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล พร้อมเงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ ตอบรับกับทุกความสุขและความต้องการของคุณในโอกาสพิเศษ หรือเผื่อไว้..ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ทันที

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่กรอกข้อมูลผ่าน www.krungsri.com และได้รับอนุมัติ พร้อมรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี! กระเป๋า 2 Way Bag** มูลค่า 2,750 บาท 1 ม.ค. 64 – 30 เม.ย. 64

จุดเด่นสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคล

  • รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ
  • ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก
  • เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน
  • รับของกำนัลพิเศษ
  • รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

9.99% 3 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
การคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกค่าดำเนินการดังกล่าว

 

คำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

1. อายุ 20 – 59 ปี

2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4. กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า

5. ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

*ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

1. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

2. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น.

หรือเว็ปไซต์ https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/contact

 

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น