สินเชื่อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักทรัพย์ไม่ต้อง

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อบุคคลแบบหมุนเวียนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับทางการเงิน เมื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโครงการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท เปิดรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ อนุมัติไว จ่ายดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานสูงสุด 60 เดือนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ
 • วงเงินสูงสุด 2ล้านบาท วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

 • ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก
 • เลือกผ่อนสบาย12-60 เดือน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. อายุ 20 – 59 ปี
 2. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 3. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

 

หากท่านสนใจอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/contact#section4