สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ให้ยืม 10,000 บาท ช่วยชาติ

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ ที่หลายๆ คน ต่างมองหากัน เชื่อได้เลยว่า ในส่วนของตรงนี้ กับสถาณการณ์รอบ 3 นั้นหลายคน ได้รับผลกระทบ แบบ ที่ต้องยอมรับว่า มืด 8 ด้านกันจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนต่างได้รับผลกะทบกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง

ซึ่งตรงนนี้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ต่าง ชักหน้าไม่ถึงหลังกันทั้งนั้น เรียกได้ว่าน้ำตานองอาบสองแก้ม ไม่เว้นแม้กระทั้งเกษตรกร  เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าช้จ่ายทั้งครอบครัวและ เงินลงทุน ต่างต้องใช้กันทั้งสิ้น

ทั้งนั้น หลายคนได้ทำการหาในส่วนของวงเงิน ตรงนี้จากนอกระบบ ที่มี อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ต่อผู้ยื่นเรื่องตรงนี้ดีกว่าแน่นนอนถ้าในส่วนวงเงินก้อนนั้น เป็น วงเงิน ของ ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์รอบที่ 3 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ธนาารขัวญใจเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือคนไทยที่เวลานี้เผชิญปัญหาด้านการเงินจาก จากสถานการณ์ รอบที่3 ในตอนนี้  ทั้งการออกมาตราการพักหนี้ช่ว ยเกษตรกรสู้ มผลกระทบรอบที่3

โดยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โดยจุดเด่นของตัวสินเชื่อฉุกเฉินมีดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงิน 10,000 บาท

1. ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2. สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น

3. สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน

4. กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

5. สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

6. สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท

 

1. เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th ห

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

3. ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ…. จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ

4. กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน

4. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

5. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้องหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family

หลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค้รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

คุณสมบัติสำหรับผู้กู้

1. ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

2. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน

3. ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

4. หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ธนาคาร  ธ.ก.ส.  ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่