สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ออมสิน ให้ยืม 30,000 อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ ไม่มีค้ำ ดอกถูกมาก

กระแสข่าวโครงการสินเชื่อจากธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเมื่อไม่นานมานี้ โดยธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อมาแรงที่เรียกความสนใจหลาย ๆ คน หลัง “สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสยื่นขอกู้สินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 30,000-1,500,000 บาทในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่แน่นอน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ลูกค้าของทางธนาคารออมสินนั่นเอง

ซึ่งล่าสุด สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ยังคัดเลือกผู้กู้จากคุณสมบัติที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก โดยท่านเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 7,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถยื่นกู้ยืมเพื่อรับบัตรเงินสด PEOPLE CARD วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยรับสมัครตั้งแต่พนักงานที่มีรายได้ประจำ จนกระทั่งผู้ประกอบกิจการอิสระทั่วไปอีกด้วย เรียกว่าตอบโจทย์ประชาชนทั่วไปเลยจริง ๆ


นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังเอาใจลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD ฟรีสำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าของทางธนาคารออมสิน ให้ได้ใช้วงเงินที่ได้รับไปอย่างเต็มที่ และหากท่านไม่ได้ทำการเบิกเงินสดมาใช้จ่ายก็ไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินอีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร สามารถอ่านข้อมูลได้ดังนี้

จุดเด่น สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
  มีสัญชาติไทย

อายุงาน ดังนี้

 • ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

การชำระเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 1.  ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
 2.  ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 1.  เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
 2.  ATM ธนาคารออมสิน
 3.  ออมสิน Internet Banking
 4.  ออมสิน MyMo
 5.  ออมสิน (Direct Debit)
 6.  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 7.  เทสโก้ โลตัส
 8.  แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น