สินเชื่อฉุกเฉิน สมัครผ่านแอพ ธ.ก.ส. ให้ยืม 10,000 ผ่อนสบ๊าย สบาย 30 เดือน ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกข่าวโครงการสินเชื่อที่กำลังมาแรงอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับโ รคภั ย มากมายเรียกได้ว่าบั่นทอนการดำเนินชีวิตประจำวันไม่น้อยเลยทีเดียว


ดังนั้น เพื่อลดความฝืดเคืองในรายรับรายจ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จึงสนับสนุนวงเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยจำนวนงินสินเชื่อ 10,000 บาท ที่ท่านจะนำไปแบ่งเบาภาระหนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ ให้เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นอีกสินเชื่อที่น่าจับตามองเลยนั่นเอง

ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุไว้ โดยทางธนาคารยังเพิ่มความสะดวกสบายในขั้นตอนการสมัคร ซึ่งท่านสามารถสมัครรับวงเงินสินเชื่อนี้ ผ่านแอลพลิเคชั่นได้อย่างง่ายดาย รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันหรือทรัพย์สินค้ำประกันใด ๆ เรียกว่าทั้งปลอดภัยและรู้ผลอนุมัติไวอีกด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

โดยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โดยจุดเด่นของตัวสินเชื่อฉุกเฉินมีดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร

 1. ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น
 3. สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน
 4. กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
 5. สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 6. สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

คุณสมบัติสำหรับผู้กู้

 1. ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.
 2. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน
 3. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี
 4. หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนดังนี้

เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ…. จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ

กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้องหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family

 1. หลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค้รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน
 2. หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือทางเว็บไซต์ https://www.baac.or.th/covid19/index.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น