สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 50,000 ผ่อนแค่ 1,400 นาน 60 เดือน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อ วันนี้เรามีสินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ จากธนาคารกรุงเทพ มาฝากให้ทุกคนกัน สำหรับเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อคนที่กำลังต้องการ สำหรับสภาพการเงินให้คล่องตัว โดยมีวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ตั้งแต่ 15,000- 1,000,000 และรับก้อนเข้าบัญชีทันที

โดยทางธนาคารได้มีการให้ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน อีกทั้งผู้กู้ยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆกันทุกเดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น ลดดอกอีกด้วย

โดยหากผู้กู้ ยื่นขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก 50,000 เลือกผ่อนชำระแบบ 60 จะผ่อนเพียงเดือนละ 1,400 เท่านั้น หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บ าท เท่านั้น อีกทั้งยังมีขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก แถมไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 2. เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 4. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ค่าธรรมเนียม

 1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 4. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 2. ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยดังนี้

 1. เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
 2. เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี
 3. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 4. ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

หากมีข้อสงสัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

**หมายเหตุ

1. การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

2. ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว