สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ให้ยืมเริ่มต้น 15,000 บาท อนุมัติไว

อีกห นึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสิ นเชื่อสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันค่ะ กับสินเชื่อส่วนบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ ที่ทางธนาคารกรุงเทพ

ได้อนุมัติให้กับผู้ที่เป็นพนักงานเงินเดือน หรือนายจ้างที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

รับวงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ขั้นต่ำ 15,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท หลังจากอนุมัติ

จะสามารถเบิกใช้ได้ทันทีด้วยบัตร บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยเริ่มผ่อนเบาๆ เพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระห นี้คงค้าง

ถ้าไม่เบิกใช้ก็ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด

ข้อดีของสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ

 1. ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 2. ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระห นี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 1. ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีสมัครบัวหลวงอุ่นใจ

 1. ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 2. หรือสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333
 3. หรือตรวจสอบเบอร์โทรสาขาต่างๆของธนาคารกรุงเทพ คลิก สำหรับท่านที่ต้องการทราบหรืข้อมูลเวลาเปิดปิด สาขา/จุดให้บริการ สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ สาขาธนาคารกรุงเทพในไทย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 4. หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน (Product Catalog)

ค่าธรรมเนียม

 1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 2. ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 3. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 4. ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ช่องทางการชำระเงิน

 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 2. ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อแนะนำวิธีขอสินเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

 1. ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร)
 2. ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระห นี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau)
 3. ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระห นี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระห นี้ไม่ตรงนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง
 4. ทางที่ดี เราควรชำระห นี้สินตามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางห นี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

รายการเดินบัญชี

 1. การเดินบัญชีนับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 2. เพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ และยังบอกถึงเงินหมุนเวียนในบัญชี
 3. ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแม้ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแลนซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ
 4. ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้ เพราะการถอนเงินจนหมดบัญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาคารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้โดยทันที

สัดส่วนห นี้ต่อรายได้ (DSR)

หากดูจากประวัติการผ่อนชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนห นี้ เพราะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนห นี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระห นี้ทั้งหมด

รวมถึงภาระห นี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน

และมีห นี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท

ซึ่งเป็นสัดส่วนห นี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระห นี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้