สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจรายย่อย พ่อค้าแม่ค้ายืมได้ 2,000,000

เป็นอีกหนึ่งโครงการ สินเชื่อดีๆ ที่นำมาฝากกันในช่วง นี้ ต้องบอกว่า หลายๆคนได้รับ ในส่วน ของ ปัญหา ทางด้านการเงินกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ พนักงานโรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว เกษตรกรแม้ กระทั้งพ่อค้าแม่ค้า เพราะผลกระทบจาก cv19 ทั้งสองรอบนั้นเอง

ในส่วของตรงนี้เชื่อได้เลยว่า สำหรับพ่อค้าแม่ค้านั้น ในการมองหาวงเงินสินเชื่อสักก้อนหนึ่งนั้นถ้าทำเรื่องกับทางธนาคาร ค่อนข้างลำบากในส่วนของอะไรหลายอย่าง ส่วนมากจึงได้ ไปหาในส่วนวงเงินสินเชื่อจากข้างนอกที่มีในส่วนของอัตราดอกเบี้ย และระบบการเร่งรัดที่ ไม่ค่อยสู้ดีเลยก็ว่าได้

ทั้งนี้ สำหรับพ่อค้ราแม่ค้าสบายใจได้เลย สำหรับ ผู้ที่กำลังมองหา ในส่วนของวงเงินสักก้อนเพื่อที่ มาจับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนในธุรกิจตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าในส่วนของวงเงินก้อนนั้นเป็นสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อยของ ธ.กรุงเทพ 1ใน 5 สถาบันหลักธนาคารของประเทศไทย

มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) ทั้งสดวกสบาย ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% และการชำระ ตรงนี้ สำหรับ ธุรกิจรายย่อย ที่อยู่ในเงิ่อนไขสามารถยื่นเรื่องได้เลย

วงเงินพร้อมใช้

1. วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

1.1 สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

1.2 สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

1. ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย สมัครง่าย

2. สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ

1. วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย

2. ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

3. วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

4. อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่อปี

5. ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)

6. หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

1. ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง

2. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี

3. กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บ. ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

4. กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บ.มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

5. ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรับรองยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาสัญญาเช่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน). ประกอบธุรกิจ. การธนาคารพาณิชย์. ที่ตั้งสำานักงานใหญ่. เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500. โทร 02 645 5555 Call center 1333

หรือ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Finance-My-Business/Personal-Loan-For-Small-Business