สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ให้ยืม 300,000 ไม่ต้องค้ำ รายได้น้อยก็ยืมได้ ผ่อนนาน 66 เดือน

มาแล้วจ้ากับข่าวสารสินเชื่อดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยวันนี้เราขอนำเสนอ สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส (PROMISE Personal Loan) ที่ให้โอกาสคนทุกอาชีพสามารถขอสมัครสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และยังอนุมัติไว สามารถติดต่อขอกู้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ซึ่งสินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท แค่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไปก็ขอสมัครได้ง่ายๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส จึงเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อน่ากู้ที่ให้คุณนำไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ตามต้องการได้นั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่อ

 1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
 3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใด
 4. ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
รายละเอียดของสินเชื่อ

1. วงเงินอนุมัติ

 1. วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน (*ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 2. วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 3. วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
 2. ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
 3. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี)
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
 4. ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

3. การผ่อนชำระ

 1. จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 งวด
 2. จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 งวด
 3. *หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละงวด, ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. อายุ 20-64 ปี
 2. มีสัญชาติไทย
 3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 4. พนักงานรายเดือน ต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 5. พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 6. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
 7. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)
 3. สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อม
 4. สำเนา
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

ตัวอย่างการชำระคืน

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท
*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อบุคคลจากพรอมิส และอยากทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ ชั้น 12, 15, 22 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือเว็บไซต์ https://www.promise.co.th/