สินเชื่อบุคคลซิตี้ citibank ให้ยืมกว่า 2,000,000 บาท

อีกหนึ่งสินเชื่อโครงการมาแรงล่าสุดที่พร้อมจะมอบสิทธิพิเศษแก่ท่านผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารซิตี้แบงก์ นั้นก็คือ โครงการสินเชื่อบุคคลซิตี้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้ประจำที่แน่นอน เช่น พนักงานเอกชน พนักงานราชการ หรือเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง ได้เข้ามาสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ซึ่งมีเงื่อนไขการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก แถมท่านยังเลือกสมัครผ่านออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งทางธนาคารซิตี้แบงก์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งในด้านการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ช่วยให้ท่านได้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายในปัจจุบันให้เกิดสภาพคล่องยิ่งขึ้นนั่นเอง ติดตามอ่านรายละเอียดสินเชื่อบุคคลซิตี้ จากธนาคารซิตี้แบงก์ ได้ดังนี้

สินเชื่อบุคคลซิตี้ โดยธนาคารซิตี้แบงก์นั้น ผู้กู้สามารถทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเองที่สาขาซิตี้ ในวันและเวลาทำการ หรือในเว็บไซต์

จุดเด่นสินเชื่อบุคคลซิตี้

รับเงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อบุคคลด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

1. สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )

2. สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

3. สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

4. สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

5. สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

วงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

 

เอกสารประกอบการพิจารณา สินเชื่อบุคคลซิตี้

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

4. กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

อัตราดอกเบี้ยและอื่นๆ

1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 13.99% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7-50 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดให้บริการ

4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์

ที่อยู่ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

หรือเว็ปไซต์  https://www.citibank.co.th/citi/personalloan/th/apply/generic-partner/index.html?ecid=PSSTAAFCHKL204&atnct1=4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5&atnct2=7ba1767a738a003b49972c69d1c9f503

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น