สินเชื่อพรอมิส เงินเดือน 6000 ก็ยืมได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ของสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกัน เนื่องจากว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันของหลายๆคน ได้รับในส่วนของผลกระทบกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้าน

ซึ่งหลายๆ บริษัทนั้น ถึงขนาดหยุดกิจการชั่วคราวหรือหยุดไปเลย จาก covid 19 และหลายๆบริษัทที่ยังเปิดอยู่ส่วนมาก มีการปรับเงินเดือนพนักงานลง หรือ จ่ายครึ่งเดียว ทำให้หลายๆคนรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้

ตรงนี้ไม่ต้องตกใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรา ใช้สติต้องมีทางแก้เสมอ ตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดวงเงิน ที่ จะมาเติมเต็มเพื่อประคับประคองตรงนี้ เป็น วงเงินจาก พรอมิส

ซึ่ง ล่าสุด ทาง ธนาคาร สินเชื่อ พรอมิส ได้ จัดทำสินเชื่อแบบพิเศษเพื่อที่จะให้ หลายคน ที่มีเงินเดือนน้อย ได้เข้าร่วมโครงการกัน ซึ่ง ตรงนี้ เพียงแค่ มี ในส่วนของรายได้ ต่อเดือน 6,000 บ. เท่านั้นไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนค้ำ อนุมัติไวรู้ผลทันที

เงื่อนไขและรายละเอียดของพรีเมี่ยม กระบอกน้ำร้อนเย็น 

1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ณ หน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวจะได้รับกระบอกน้ำร้อน -เย็น ขนาด 500 มล. มูลค่า 199 บาท

2. ยื่นเอกสารการสมัครครบที่หน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการ

3. หากเอกสารไม่ครบจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารการสมัครครั้งแรก

4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ถึง 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด

5. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับราย การส่งเสริมการขายนี้

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

8. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ลูกค้าสามารถตรวจสอบหน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการได้ที่ www.promise.co.th

 

รายละเอียดสินเชื่อ

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี

3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

วงเงินสินเชื่อ

1.สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า

ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน

2. สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี

2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย

3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป

(ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

4. อายุการทำงานปัจจุบัน

– พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

– พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

5. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

3. สมุดบัญชีธนาคาร

การชำระคืน

1. จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน*

2. จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน*

*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม

3. ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้

ตัวอย่างการชำระคืน 

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท

*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

พรอมิส ให้บริการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีคนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลูกค้าสามารถสมัครขอเงิน สินเชื่อ แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้

โดยข้อดีของการสมัครสินเชื่อเงินสดแบบออนไลน์คือสามารถสมัครได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะมายื่นเอกสารและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง

พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่แม้ผู้กู้จะเป็นพนักงานประจำอายุงาน 1 เดือนก็สามารถยื่นสมัครได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสและช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แ Call Center โทร 1751 หรือติดต่อโดยตรงที่สาขาและจุดบริการใกล้บ้าน

หรือที่เว็ปไซต์  https://www.promise.co.th/application.html