สินเชื่อศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ ให้ยืม 2,000,000

ถือเป็นอีกโครงการสินเชื่อดี ๆ ที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP) เปิดสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อพนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป และมีอายุการทำงานอย่างต่ำ 4 เดือนสามารถเข้ามาขอยื่นกู้ยืมเงินได้ โดยวงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

ซึ่งโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ ได้เข้ามายื่นเอกสารในสำนักงานของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP)อีกด้วย หลังจากท่านได้รับการอนุมัติยืนยันสิทธิ์แล้ว ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อนั้นูงสุดถึง 60 เดือนเลยนั่นเอง ทั้งยังมั่นใจในอัตราดอกเบี้ยที่ทางบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP)คำนวณให้นั้นแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

เรียกได้ว่าโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล นั้นเหมาะสำหรับช่วงยุคเศรษฐกิจที่หลาย ๆ คนกำลังเผชิญอยู่ มาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีคุณสมบัติให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นขึ้นนั่นเอง สำหรับรายละเอียดการสมัครโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น มีดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ แล้วมีการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าไว้ใช้จ่าย ตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรื อไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆ ซึ่งจะเป็นการโอนเงินก้อนเข้ าบัญชีธนาคารของลูกค้า เพียงครั้งเดียว และมีการชำระคืนเงินกู้เป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด : วงเงินที่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย โดยให้
วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

1. ระยะเวลาการกู้ยืม : ท่านสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระคืนได้ ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี รวมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

3. การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : คำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากยอดวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่ท่านเลือกแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมั คร

1. อายุ 25-59 ปี (โดยรวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิ น 60 ปี)

2. พนักงานประจำ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแ ต่ 30,000 บาทขึ้นไป

3. อายุงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน และผ่ านระยะทดลองงาน

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริก าร

1. สำเนาบัตรประช าชน

2. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองร ายได้ ย้อนหลังล่าสุด 2 เดือน

3. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลังล่าสุด 3 เ ดือน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร และเ ลขบัญชี เพื่อรับโอนเงินกู้

สินเชื่อนี้มีค่าบริการอย่างไรบ้าง

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคา ร / ATM / Internet Banking / Mobile Banking อัตราค่ าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 1652

เบอร์โทรศัพท์
1652, 02-693-5555.

แฟกซ์
02-693-6463

หรือเว็ปไซต์ https://www.srisawadcapital.co.th/searchcredits/29
หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น