สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ให้ยืม 2,000,000 ไม่ต้องค้ำ ผ่านนาน 60 เดือน

อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้ผู้กู้สามารถจัดสรรแผนการใช้เงินและชำระคืนได้ตามความสะดวกของผู้กู้ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยื่นขอสมัครสินเชื่อนี้ได้ โดยไม่ต้องหาหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แถมยังอนุมัติไวไม่ต้องลุ้นผลนานอีกด้วย

โดยผู้ที่ยื่นขอสมัครสินเชื่อ จะได้วงเงินกู้ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งยังผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ โดยผู้กู้สามารถเลือกได้เองด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

 1. สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความ
 2. อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด ก็ปรับได้ตามต้องการ
 3. รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน
 4. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
 5. ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
 6. ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 7. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์
 2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 –65ปี
 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 10,000 บาท
 5. ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25.00 ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25.00 ต่อปีคำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

1. พนักงานประจำ

 1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

2. เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 1. เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6เดือน (เต็มเดือน)
 3. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 4. เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. กรณีที่จดทะเบียน
 6. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน
 7. เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ เช่น-สัญญาเช่า สัญญาจ้าง-เอกสารการเสียภาษีป้าย-ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30น. ถึง 17:30 น. หรือเว็ปไซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html