สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

เชื่อได้เลยว่า สำหรับช่วงนี้หลายคนประสบปัญหาหลายๆกับช่วงวิกฤตในสถานการ cvd-19 ครั้งที่ 4 รอบนี้ ต้อบอกว่า มาแบบไม่ทันตั้งหลักกันจริงๆ ยิ่งในส่วนของภาคเอกชน และ เชิงพานิย์ ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

ซึ่งบางบริษัทบางกิจการ และสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงห้าวสรพสินค้าถึงขนาดปิดตัวลง โดยสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ คือ อดทนรอก้าวผ่านวิกฤตนี้ไป ทั้งนี้ เชื่อได้เลยว่า ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ ถ้าเราใช้สติและคำนวนในส่วนของค่าใช้จ่ายให้ดี ก็จะประคับประคองให้ผ่าพ้นตรงนี้ไป

โดยตรงนี้ไม่ว่า จะเป็นในส่วนของ คนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนเพื่อหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือครอบครัว รวไปถึงค่าใช้จ่ายในกินจการ ในตอนนี้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยสำหรับสินเชื่อ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคล ออนไลน์ ตัวเลื่อใหม่ยุคดิจิทัล ของธนาคารกรังศรี 1 ใน5 ผู้นำด้านสินเชื่อ ของสถาบันการเงินหลักของประเทศไทย สินเชื่อหมุนเวียนส่วบุคคล เงินก้อนใหญ่สมัครง่ายไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาทรู้ผลภายใน 1 วัน

ซึ่งเป็นที่เชื่อที่  ตอบรับกับทุกความสุขและความต้องการของคุณในโอกาสพิเศษ หรือเผื่อไว้..ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ทันที  สำหรับตรงนี้ข้อดีของตัว สินเชื่อ คือ

1. กู้ง่ายไม่ต้องค้ำ

2. วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

3. ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

4. เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน

ซึ่งในส่วของโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นอัตตราค่าบริการพิเศษ บริการอินเตอร์เน็ต โปรโมชั่นต่างๆ ดูได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/revolving-loan

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. อายุ 20 – 59 ปี

2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.1 พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

2.2 กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

3. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

4. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

รายละเอียดสินเชื่อ 

อัตตราดอกเบี้ย 

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

3. สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป

4. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

 ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำชน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น. โทร 1572

หรือเว๊ปไซค์ https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/contact

 

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว