สินเชื่อออมสิน People card ให้ยืม 30,000 ผ่อนสบาย

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ประชาชนต่างให้ความสนใจหลัง ธนาคารออมสิน เปิดตัวโครงการสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้ลูกค้าของธนาคารเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้นทั้งลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการ ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่มอบวงเงินสูงสุดไม่เกินท่านละ 30,000 บาทเลยทีเดียว

โดยโครงการสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดมาใช้ได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติ สามารถเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่าตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ที่แสนเร่งรีบ และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วย นอกจากนั้นขั้นตอนการสมัครก็แสนง่ายดาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใด ๆ ให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครได้นั่นเอง

และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือลูกค้าของธนาคารออมสินที่สนใจโครงการสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ของธนาคารออมสิน อย่ารอช้า สามารถเช็กรายละเอียดเงื่อนไขการกู้ยืมได้จากรายละเอียดเนื้อหาที่ทีมงานรวบรวมไว้ ดังนี้

จุดเด่น

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”


รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ สูงสุด 30,000 บาท

การชำระเงิน

 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
  (Cash Advance Fee)

ค่าธรรมเนียม

 • คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระเงิน

 1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
 2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 • มีสัญชาติไทย

อายุงาน ดังนี้

 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
 4. บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือเว็ปไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น