สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกรให้ยืม 1000000 บาท

เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกในการลงทุนโดยทีเซฟความเสียงของเงินในบันชี ซึ่งสำหรับตรงนี้ ในส่วนของวงเงินสินเชื่อถือได้ว่าสำคัญมากทังนีต้เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและการหมุนเวียนในกิจการ ดีแน่นอนสำหรับ สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

Loan กับ OD ต่างกันอย่างไร ?

Loan

เงินก้อน/สินเชื่อเงินด่วน พร้อมใช้ แบบผ่อนระยะยาว ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน จ่ายคืนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน

หลังอนุมัติ เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เลือกไว้ทันที (หักค่าอากรแสตมป์)

ปิดวงเงินก่อนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

OD คืออะไร

วงเงินหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ คล้ายเงินทุนสำรอง ดอกเบี้ย
คำนวณบนยอดเงิน และจำนวนวันที่เบิกใช้

เมื่อวงเงิน OD ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะได้บัญชีกระแสรายวัน*
ที่มีเงินอยู่ในบัญชีเท่ากับวงเงินอนุมัติ (หักค่าอากรแสตมป์)

* บัญชีกระแสรายวัน (Current Account) เป็นบัญชีประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถผูกกับวงเงิน OD ที่ได้รับการอนุมัติ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

หมายเหตุ :
กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร
สิ่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ
แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้
กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)
เอกสารแสดงรายได้

กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้

เอกสารแสดงรายได้

กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้สอบถามข้อมูลขเพิ่มเติมได้ที่  ธนคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ https://www.kasikornbank.com