สินเชื่อเงินสด flash-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) สร้างฝัน สร้างอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นกันทั้งประเทศ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่ นำมาฝากกัน ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ที่ 3 รอบนี้ ไม่ว่าใครๆก็ได้รับ ในส่วนของผลกระทบกันทั้งสิ้น ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว และครอบครัว ต่างได้รับผลกระทบกันทั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ลูกจ้างประจำ ภาครัฐ และ เอกชน หรือ ในเชิงพาณิชย์และเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ซึ่งในส่วนบางบริษัทบางกิจการ ถึงขนาดปิดตัวลง หลายคนต้องออกจากงานกระทันหันหรือเปลี่ยนในส่วนของ ที่ทำงานใหม่

ซึ่งสำหรับ คนที่ กำลังหาในส่วนของวงเงินสักก้อนใน ตอนนี้ เพื่อ หมุนเวียน หรือ จับจ่าย ใช้สอยนั้น ตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน สำหรับวงเงินก้อนนั้นเป็นในส่วนของ สินเชื่อน้องใหม่ไฟแรง จากสองธนาคาร ที่ จับมือพันธมิตร กัน อย่าง ธนาคาร ธนชาต และ TMB ซึ่งได้เป็น ธนาคารสินเชื่อ TMB

ซึ่งตรงนี้ สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไร กดใช้ได้ทันที

รายละเอียดสินเชื่อ

สถาบันการเงิน : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกผลิตภัณฑ์

1. ชื่อสินเชื่อ : บัตรกดเงินสด flash

2. ประเภทสินเชื่อ : บัตรกดเงินสด

3. วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์

4. จุดเด่น : สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไร กดใช้ได้ทันที

5. ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

6. รายละเอียดหลักประกัน : n/a

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติผู้กู้ : 

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป

3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน

4. พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน

5. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

ลายระเอียดของสินเชื่อ

1. วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

2. เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

4. วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 15,000 – 500,000 บาท

ระยะเวลากู้ : ไม่กำหนดระยะเวลากู้

วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี

ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 15,000 ถึง 500,000 บาท 12 – 25 %

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :

อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี (CPR + 7%)

CPR=18.00% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

(CPR คือ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคล)

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครใช้บริการ Cash Chill Chill

รายได้ 15,000 – 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 12 : 18% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 22% ต่อปี

รายได้ 30,000 – 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 12 : 14% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 22% ต่อปี

รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 12 : 12% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 20% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ดอกเบี้ยผิดนัด : สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้ :

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT) ซึ่งของที่อื่นจะอยู๋ที่ 500 บาทมต่อครั้ง


ค่าอากรแสตมป์ : 

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

การชำระคืนเงินกู้

ยอดชำระขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่าย หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท

สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

หมายเหตุ : – สอบถามเพิ่มเติม :  Tel. 1558

คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ