สินเชื่อเอนกประสงค์ ดำรงชีพ ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงหลังสถาณการร์รอบ 2 นี้ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนบางธุรกิจบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง หลายๆท่านมีปัญหาด้าค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้าค่าไฟค่ารถค่าบ้าน

แต่ต้องบอกว่า ในความมืดมิด ย่อมมีแส่สว่าง เสมอ ในช่วสถาณการณ์ ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังจะกลับมานี้ หลายคนอาจะหาวงเงินสักก้อน เพื่อหมุนเวียนไม่มากก็น้อย ตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยง ของ สถาณภาพททางการเงินของท่าน

จะดีกว่าไหมถ้าวงเงินก้อนนั้นที่จับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนก้อนนั้นเป็นวงเงินสินเชื้อ  สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ของ 1 ใน 5 ธฯาคารชั้นนำของประเทศไทยอย่างธนาคารออมสิน

ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำแค่ประกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน เข้าใจว่าชีวิตของคุณ มีภาระที่ต้องแบกรับ เราเลยออกแบบ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้คุณได้มีอิสระ

ในการกู้ยืมสินเชื่อได้มากขึ้น กับเงินก้อนที่จะช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวได้ตามใจ และสามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง

วันนี้โอกาสมาถึงทุกคน ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ทุกคนทุกอาชีพ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

3. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส

4. หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน

5. หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน

6. บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

วงเงินกู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ยืมได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ห้องชุดให้กู้ได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน และสุดท้ายที่ดินให้กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาชำระหนี้

1. กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน

2. กรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115