สินเชื่อใหม่ บัวหลวงอุ่นใจ ให้ยืม 1,000,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาเงินก้อน หรือ เงินทุนสำรอง สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือ หมุนเวียนในธุรกิจ เพราะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ทำให้ใครหลายๆคนต่างต้องเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต

อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV-19 ที่เข้ามาทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลของแต่ละประเทศ จึงได้มีมาตราการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนภายในประเทศของตัวเอง เช่นเดียวกันกับโครงการต่างๆของรัฐบาลไทย

วันนี้เรามีสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารกรุงเทพมาฝากให้ทุกคนกันกับสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ที่ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 สูงสุด 1,000,000 บาท โดยจ่ายเบาๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 1. วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 2. ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 2. เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 4. หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

 1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 2. ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 3. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 4. ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ช่องทางการชำระเงิน

 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 2. ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือติดต่อ Call Center 1333