สินเชื่อไทยพาณิชย์ Your Loan ให้ยืม 5,000-2,000,000 ไม่มีค้ำ ผ่อนนาน 5 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสินเชื่อที่กำลังฮอตที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก หลังธนาคารไทยพาณิชย์ปล่อยโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ Your Loan ให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาสมัครด้วยคุณสมบัติและเอกสารระบุตัวตนและรายได้ประจำเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็นอีกโครงการสินเชื่อดีๆที่ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนั่นเอง

นอกจากนี้สำหรับอัตราดอกเบี้ยของโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loanของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ยังช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอกสำหรับลูกค้าที่ชำระสม่ำเสมอ ลดภาระเกินความจำเป็นลงได้ สามารถช่วยให้ท่านนำเงินไปใช้จ่ายๆได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น


และพิเศษสำหรับวงเงินของโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ให้มากถึง 5,000 – 2,000,000 บาท โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเพียงมีรายได้ประจำอยู่ที่ เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถทำเรื่องยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์แต่อย่างใด หากท่านใดสนใจสินเชื่อ ยัวร์ โลน (Your Loan) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

เชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ Your Loan

 1.  วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
 2.  ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
 3.  ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 4.  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

 • จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 10,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ยืม ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 งวด (เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 60 งวด (เดือน) หรือ 130 งวดสำหรับราย สองสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25.00 ต่อปีคำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกค้าผิดนัดชำระ

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัคร ทั่วไป

 1.  บัตรประจำตัวประชาชน
 2.  เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ
 3.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1.  เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2.  ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 3.  หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 4.  เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5.  สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
 6.  เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
 7.  สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
 8.  เอกสารการเสียภาษีป้าย
 9.  ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30น. ถึง 17:30 น.

หรือเว็ปไซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้ น