สินเชื่อ กรุงศรี ให้ยืม 1,000,000 สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ ผ่อนสบายๆ 60 เดือน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆอยู่ วันนี้ทางธนาคารกรุงศรีได้มีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ออกมาให้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือต้องการนำเงินไปใช้หมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ แถมให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่ออีกด้วย

ซึ่งเงื่อนไขในการขอรับสินเชื่อนั้นมีไม่ยาก แถมไม่ต้องใช้คนค้ำ โดยมีวงเงินให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถเลือกผ่อนได้สบายๆ 12-60 เดือนในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ไว้ให้พร้อมกับทุกสถานการณ์ได้ทันที

โดยรายละเอียดสินเชื่อคร่าวๆ สำหรับผู้ที่สนใจเพียงแค่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงศรีกำหนด หรือถ้าหากเป็นพนักงานประจำจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว โดยมีรายละเอียดสินเชื่อดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

 1. ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1ล้านบาท
 2. ไม่ต้องใช้คนค้ำ
 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 4. เลือกผ่อนสบายๆ 12-60 เดือน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. อายุ 20 – 59 ปี
 2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 6. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 7. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

ค่างวดที่เรียกเก็บขั้นต่ำ 3% ของเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ธนาคารจะบวกดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ และไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 1. 9.99% 3 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. 10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. 12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก* สำหรับเจ้าของกิจการที่มี คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ค่าอากรแสตมป์

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากจะได้เงินก้อนนำไปใช้หมุนเวียน และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี https://www.krungsri.com/

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกค่าดำเนินการดังกล่าว