สินเชื่อ กสิกรไทย ให้ยืม 1,500,000 ทุกอาชีพ สมัครวันนี้ได้เลย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังต้องการเงินก้อน หรือกำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วน ในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ได้รับความนิยมที่สุดในเวลานี้ เพราะสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ง่ายๆ

โดยวิธีการสมัครใช้เพียงเอกสารไม่กี่อย่าง และถ้าหากผู้ที่ได้รับเงินเดือน หรือ มีเงินหมุนผ่านบัญชีกสิกรไทย จะใช้แค่เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถยื่นเอกสารได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารถึงที่ โดยทางธนาคารยังมีดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปีเท่านั้น

สำหรับสิ่งที่พิเศษกว่าสินเชื่ออื่นๆคือมีเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 15,000 บาทก็สามารถยื่นขอได้ โดยมีวงเงินตั้งแต่ 10,000 สูงสุด 1,500,000 บาท ซึ่งหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว สามารถเบิกเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ตามใจ ไม่ว่าจะใช้เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

จุดเด่นของสินเชื่อ Express Loan

 1. ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา
 2. สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว
 3. เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้
 4. ใช้จ่ายได้ตามใจ
 5. อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที
 6. วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 สูงสุด 1,500,000 หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

โดยคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 5. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 7. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 5. ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 2. หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 3. เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 4. กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)
  2. สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

หมายเหตุ

 1. กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 3. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
 4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com