สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้ยืม 10,000 ไม่มีค้ำ ดอกถูก ผ่อนนาน 30 เดือน สมัครง่ายผ่านแอพ

กระแสข่าวโครงการสินเชื่อยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงโดยเฉพาะสำหรับ โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร เพื่อเน้นช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงพี่น้องเกษตรกร ด้วยวงเงิน 10,000 บาท นำไปใช้ในช่วงที่หลายท่านพบเจอกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจหน้กหนาไม่น้อย

นอกจากนี้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังมอบกำหนดการผ่อนชำระแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ที่สามารถยืดระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง 30 เดือน หรือ 2 ปี 6 เดือนอีกด้วย ทั้งนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกได้ว่า เน้นช่วยเหลือ เยียวยาพี่น้องชาวไทยอย่างยิ่ง เฉลี่ยแล้วเพียง 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น


และพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถสมัครโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรได้ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE ผ่าน Line Official ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ BAAC Family และสามารถยังสมัครสินเชื่อนี้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อีกด้วย หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

โดยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โดยจุดเด่นของตัวสินเชื่อฉุกเฉินมีดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อ

 1.  ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 2.  สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น
 3.  สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน
 4.  กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
 5.  สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 6.  สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

 

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อฉุกเฉิน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนดังนี้

 • เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th

 • จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

 • ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ…. จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ

 • กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน

 • ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

 • ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้องหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family

 • หลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค้รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน
 • หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

คุณสมบัติสำหรับผู้กู้

 1.  ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.
 2.  ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน
 3.  ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี
 4.  หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ https://www.baac.or.th/covid19/index.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น