สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้เลย 10,000 บาท ดอกต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

รัฐบาลยังคงผลักดันสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศไทย ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเมื่อเร็วๆนี้ธกส.ประกาศให้ลงทะเบียนเข้าโครงการสินเชื่อสู้ภัย Cv-19 โดยเน้นดอกเบี้ยต่ำและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใด โดยสินเชื่อนี้วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ธกส. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าโครงการ สินเชื่อสู้ภัย CV-19 ให้กับทั้งลูกค้า ธกส. ปัจจุบัน และเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร (คู่สมรส พ่อแม่ บุตรหลาน ลุง ป้า น้า อา)

ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธกส. ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี และได้รับผลกระทบจาก CV-19 โดยช่องทางการขอสินเชื่อจะใช้ผ่าน LINE: BAAC Family ของธนาคารโดยไม่ต้องไปติดต่อที่สาขา เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้รอการนัดหมายจากสาขาต่อไป

โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

วิธีลงทะเบียนกรณีลูกค้าเงินกู้ ธกส. ปัจจุบัน

ลงทะเบียนสมัครเข้า โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ตามขั้นตอนดังนี้

เพิ่มเพื่อนใน LINE @baacfamily

 1. เลือกเมนู “CV-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.”
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
 3. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ
 4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน โดยจะได้รับหมายเลขการลงทะเบียนทาง SMS
 5. รอนัดหมายจากธนาคารผ่านทาง SMS
 6. วิธีลงทะเบียนกรณีไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธกส. มาก่อน
 7. เพิ่มเพื่อนใน LINE @baacfamily
 8. เลือกเมนู “CV-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.”
 9. กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง
 10. บันทึกข้อมูลส่วนตัว
 11. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน
 12. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ
 13. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน โดยจะได้รับหมายเลขการลงทะเบียนทาง SMS
 14. รอนัดหมายจากธนาคารผ่านทาง SMS

ทั้งนี้ ครม. อนุมัติวงเงินให้ ธกส. ปล่อยสินเชื่อตามโครงการนี้เป็นเงิน 10,000 ล้านบาท ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-555-0555

ติดตามรายละเอียดสินเชื่อ เพิ่มเติมที่ https://www.baac.or.th/covid19/index.html