สินเชื่อ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานนนั้นเรียกได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv19 กันแทบทั้งหมด ทั้งนี้บางบริษัทบางกิจการ ถึงขนาด หยุดช่วคราวหรือปิดตัวลง ซึ่งทำให้หลายๆคน ต้องว่างงานหรือรายได้ลดลง ืทังนี้ไม่ว่าตจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายใกิจการนั้น ถือได้ว่าได้รับผลกระทบกันทั้ังสิ้น

โดย ในส่วนของช่วงเวลานี้เรียกได้ว่า ประเทสไทยของเรานั้นถือได้กำลังจะกลับมา หลายๆการลงทุนหลายๆช่องทางนั้นถือได้ว่ากำลังจะกลับมาจริงๆ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนเพื่อที่จับจ่ายหรือหมุนเวียน ตรงนี้ไม่มากก็น้อยตรงนี้ดีกว่าแน่นอนถ้าวงเงินก้อนนั้นเป็นสินเชื่อของ ธนคารออมสิน 1 ใน5 สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทย

เมื่อ ออมสิ” ออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ​

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

วงเงินกู้

50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

 

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน โทร. 1115