สินเชื่อ บัตรกดเงินสด กสิกรไทย ให้ยืม 100,000 ทุกอาชีพ อนุมัติไว ได้เร็วทันใช้

ในช่วงสถานการณ์ที่ใครหลายคนต่างต้องการเงินด่วน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ในปัจจุบันได้มีสถาบันการเงินต่างๆ ออกมาให้บริการสินเชื่อมากมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินก้อนไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้

ล่าสุดทางธนาคารกสิกรไทย ก็ได้มีบัตรกดเงินสด Xpress Cash สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับเงินสด เพราะสามารถใช้ QR CODE ในการกดเงินสดผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อใช้วงเงิน อีกทั้งยังมีให้ดอกเบี้ยถูกมาก เริ่มต้นเพียงหมื่นละ 5 บาทต่อวัน

และถ้าหากใครที่มีเงินเดือนกับบัญชีกสิกรไทย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ เพียงแค่เป็นผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป สามารถยื่นกู้ได้ทันที และรู้ผลใน 30 นาที และมีวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 แถมสามารถใช้บัตรรูดผ่อนสินค้า 0% ได้นานสูงสุด 36 เดือนอีกด้วย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20-70 ปี
 3. ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. เอกสารแสดงตัวตน
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 2. หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 3. เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 4. กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
  • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

2. เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20-70 ปี
 3. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 4. ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

2.2 กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

2.3 กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

1. สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

 • หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

 • หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

3. อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20-70 ปี
 3. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 4. ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 3. เอกสารแสดงรายได้
 4. เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

วงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 1. ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 3. โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 4. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ
 5. อัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
 6. อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ อัตราดอกเบี้ยชำระสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวนใช้อัตราดอกเบี้ย
 7. ปกติตามอัตราดอกเบี้ยกดเงินสด
 8. สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

หากผู้ใดสนใจ และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาใกล้เคียง หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/Xpresscash.aspx