สินเชื่อ ส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ยืม 1,500,000 บ

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ ที่นำมาฝากกัน ตรงนี้ เชื่อได้เลยว่าในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าใครก็เกิดปัญหาเรื่อง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการลงทุนกันทั้งนั้น ซึ่งในส่วนของหลังสถานการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมานั้น  ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า  ลูกจ้าประจำลูกจ้างชั่วคราว ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

ทั้งนี้ ในส่วน ของบางกิจการหรือว่าบางธุรกิจนั้น ได้รับผลกระทบ จนถึงขั้นหยุดชั่วคราวหรือปิดตัวลง ซึ่ง หลายคนต้องตกงาน หรือขาดรายได้ บางคนถึงขั้นไปหาทางเลือกจากนอกระบบ ซึ่งมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่สูง รวมไปถึงข้อตกลงที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

แต่ทว่า ในช่วง เวลาที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งนั้น ต้องบอกว่า ถ้าเราลองกำมือให้แน่นที่สุด ลองกำให้แน่นกว่านั้นอีก ก็จะแน่นแบบไม่มีที่สิ้นสุด ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่า ในส่นของวงเงินสินเชื่อก้อนนั้นเป็น สินเชื่อของธนาคาร

ซึ่งในส่วนของช ธนาคารเกียรตินาคิน  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) นั้น เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่ออเนกประสงค์ หรือ Refinance สินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดจากผู้ให้สินเชื่ออื่น (Balance Transfer) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

1. ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

2. สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

5. รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

6. ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

1. ผู้มีรายได้ประจำ

2. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

3. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

4. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ลักษณะสำคัญ

1. จำนวนเงนิกู้ยืมทั้งหมด ให้วงเงินตั้งแต่20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และหรือผู้ให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

2.  ระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 12 -60 เดือน

3. ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ลูกค้าเก่า คือ ลูกค้าที่เคยมีประวัติเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร (Existing customer)ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขลูกค้าเก่าของธนาคาร

2. ลูกค้าใหม่ (New Customer) และลูกค้า Top Up (New Customer)

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คำนวนแบบรายวัน เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี้ คงเหลือของลูกค้า ทั้งนี้ มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยตามกลุ่มลูกค้าดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าเก่า (Existing customer) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ตั้งแต่ 9.99% ถึง25.00% ต่อปี1/

2.  กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Customer) และกลุ่ม Top Up (New Customer) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั้งแต่ 9.99% ถึง 25.00% ต่อปี 1/

3.  กลุ่มลูกค้า Balance Transfer อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั้งแต่ 9.99% ถึง 25.00% ต่อปี 1/

หมายเหตุ : 1/ อัตราดอกเบี้ยขี้นอยู่กับลูกค้าที่มีประวัติสถานภาพบัญชีและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ,

หรือ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/personal-loan/kkp-personal-loan#