สินเชื่อ ออมสิน ให้ยืมคนละ 10,000 ไม่ใช้หลักประกัน ผ่อนสบายๆ 3 ปี

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 รอบใหม่ ทำให้มีประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อทุกกลุ่มอาชีพ ส่งผลต่อสถานภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก

ทำให้ทางรัฐบาลต่างต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน และต้องฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น จึงได้มีการออกมาตรการไปยังธนาคารต่างๆ เช่นการพักชำระห นี้ หรือการปล่อยเงินกู้ให้ประชาชนนำไปใช้อุปโภค บริโภคในช่วงนี้

ล่าสุด นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ CV-19 โดยมีการกำหนดวงเงินรวม10,000 ล้านบาท โดยให้ยืมรายละไม่เกิน 10,000 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

รายละเอียดผู้มีสิทธิขอสินเชื่อ

  1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  2. ผู้ประกอบการรายย่อย
  3. ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก CV-19
  4. ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้
  5. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

  1. รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
  3. ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้
  4. ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
  5. ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน

รอบแรกให้ 6 จังหวัด สีแดงเข้มก่อน

เตรียมตัวก่อนกู้ สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด เริ่มกู้ 13 พ.ค. นี้

สำหรับรอบแรกหรือเฟสแรกในวันที่ 13 พ.ค. นี้เริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

เฟส2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 ลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอป MyMo ก่อน วันที่ 1 พ.ค. 64

เฟส3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกําหนดเวลาให้ทราบต่อไป

หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิน

หมายเหตุ** ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ และที่ Facebook : GSB Society