สินเชื่อ ออมสิน People Card ให้ยืม 30,000 สมัครง่าย ไว้สร้างอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อที่สมัครง่ายอยู่ วันนี้ทางธนาคารออมสิน ได้มีสินเชื่อ People Card ที่ให้วงเงิน 5 เท่าของรายได้ โดยให้ยืมขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 สูงสุด 1,500,000 โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเงินก้อน

อีกทั้งยังมีคุณสมบัติง่ายๆ เพียงแค่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำที่มีอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่อายุไม่เกิน 65 และมีสัญชาติไทย โดยที่อาชีพอิสระเพียงแค่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเจ้าของกิจการต้องมีธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปก็สามารถยื่นขอได้

โดยจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้ เหมาะสำหรับใครที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคตามความต้งอการ ซึ่งมีการคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรเมีนยม หรือค่าบริการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 2. ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 3. วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้ นไป
 2. รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 3. ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. อายุงาน ดังนี้
 6. ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 8. เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

การชำระเงิน

1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ

2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน

2. ATM ธนาคารออมสิน

3. ออมสิน Internet Banking

4. ออมสิน MyMo

5. ออมสิน (Direct Debit)

6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

7. เทสโก้ โลตัส

8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

หากผู้ใดสนใจอยากสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/ ได้เลยนะคะ