สินเชื่อ Krungsri iFIN ช่วยเหลือรอบใหม่ ให้ยืม 1,000,000

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ดี เรียกได้ว่า หลายคนในโลกโซเชียลและชีวิตปรจำวัน ต่างเห็นผ่านตากันบ้าง ซึ่ง ในส่วน ของสถานการณ์ รอบที่3 นี้ต้องบอกว่าไม่คาดคิดกันจริงๆ ตรงนี้ทำให้ เกิดผลกระทบกับ รอบด้าน ทั้งพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ข้าราชการพนักงานประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

ตรงนี้หลายๆคนประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และครอบครัว หรือ ในกิจหการที่ลงทุนอยู่ ยิ่งถ้าลงทุนช่วงสงกรานต์ ยิ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักแบบเลี่ยงไม่ได้แน่ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของหลายๆคนนั้น ตอนนี้ที่ต้องการกันอย่างแน่นอนในช่วงเวลาแบบนี้นั้นคือวงเงินสินเชื่อที่ อยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมและการอนุมัติที่รวดเร็ว

ซึ่งดีกว่าแน่นอน ถ้าในส่วนของวงเงินก้อนนั้นเป็นสินเชื่อ  Krungsri iFIN ของธนาคารกรุงศรี 1 ใน 5สถาบันหลักและผู้นำด้านสินเชื่อของประเทศไทย ยื่นเรื่องง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลารู้ผลไว ใน 1 วัน ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ สูงสุด 3%วงเงินสูง 1ล้านบาท สามารถทำเรื่องผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที

ข้อดีของ  Krungsri iFIN

1. ยื่นกู้ง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่ามือถือ

2. รู้ผลไว ใน 1 วัน

3. ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ สูงสุด 3%

4. วงเงินสูง 1 ล้านบาท

ลักษณะเด่น ของ ข้อดีของ  Krungsri iFIN

1. เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

2. ดูรายละเอียดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3%

3. วงเงินสูง 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

4. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. กรอกแบบฟอร์มขอ สินเชื่อ และอัปโหลดเอกสาร

2. รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งวงเงินอนุมัติที่จะได้รับ

3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร

4. รับเงินโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. อายุ 20 – 59 ปี

2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.1พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

3. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

2. รูปถ่ายบัตรประชาชน

3. รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

4. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

1. รูปถ่ายบัตรประชาชน

2. รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

1. รูปถ่ายบัตรประชาชน

2. รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

4. รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

1. อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

4. สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป

5. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

6. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ง่ายๆ ผ่าน KMA

ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่าน KMA-Krungsri Mobile App สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ทุกวงเงินทุกเดือน ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ KMA
เลือก Apply Loan / Credit Card

2. เลือกสินเชื่อส่วนบุคคล
Krungsri iFIN

3. กดปุ่ม “คำนวณสินเชื่อ”

4. กรอกรายละเอียดข้อมูล
การทำงานและเงินเดือน

5. เลือกวงเงินและระยะเวลา
ในการผ่อนชำระตามที่ต้องการ
และกดปุ่ม “สนใจ สมัครสินเชื่อ”

6. ศึกษาขั้นตอนการสมัคร
และกดปุ่ม “ถัดไป”
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร

7. กรอกรหัส 12 หลัก ด้านหลัง
บัตรประจำตัวประชาชน

8. ตรวจสอบข้อมูลของท่าน
หากข้อมูลไม่ตรง กรุณากดปุ่ม
“กดที่นี่” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

9. กรอกข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อย
และกดปุ่ม “ถัดไป”

10. กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัย
และเลือกที่อยู่จัดส่งเอกสาร
และกดปุ่ม “ถัดไป”

11. กรอกข้อมูลรายได้
และอาชืพปัจจุบัน และ
กดปุ่ม “ถัดไป”

12. กรอกข้อมูลบัญชี
ธนาคาร “สำหรับเงินสินเชื่อ”
และกดปุ่ม “ถัดไป”

13. ถ่ายรูปเอกสารประกอบการ
สมัครสินเชื่อ โดยกดที่สัญลักษณ์รูป
กล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มถ่าย

14. อ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูป
และกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเริ่มถ่าย

15. ทำการถ่ายรูปเอกสาร

16. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อ
ดำเนินการต่อ

17. ถ่ายรูปเอกสารที่ขึ้นแสดงทั้งหมด
เสร็จแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”

18. เช็ครายละเอียดต่างๆ และติ๊ก
เลือกข้อยินยอมต่างๆ แล้ว
กดปุ่ม “ถัดไป”

 

19. อ่านคำแนะนำ
และกดปุ่ม “ตกลง”

20. อ่าน และเช็ครายละเอียดต่างๆ
และกดปุ่ม “ยินยอม”เพื่อยอมรับ
เงื่อนไข และข้อตกลง

21. กรอกรหัส OTP 6 ตัว ที่ได้รับ

22. การสมัครสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”

หมายเหตุ

1. การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

2. ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

https://www.krungsri.com/th/personal